Home » » Malaikat Penjabut Nyawa

Malaikat Penjabut Nyawa

Posted by Mr. Dihya
Mr. Dihya, Updated at: Januari 06, 2017

Posted by Mr. Dihya on 6 Januari 2017


Paidi karo Paijo bengi-bengi peteng dhedhet nyolong jeruk nang kebone pak Lurah. Ijek oleh setengah karung, ono asu njegog langsung mlayu buanter, wedi konangan.

Tekan ngarep Gerbang Kuburan angker, jeruke tibo nglundhung loro, tapi ditinggal wae mergo kesusu arep cepet-cepet ngumpet nang mburi pendoso, timbangane konangan...


Kiro-kiro wes aman, Paidi karo Paijo bagi hasil...
"Aku siji...kowe siji...aku siji...kowe siji....", ngono terus nganti ono wong liwat, yoiku si Kasdi sing nepaki pas lagi muleh nonton wayang kulit nang Bale Deso.
Kaget lan mandeg mrindhing krungu sworo aneh teko njero kuburan angker....
"Aku siji...kowe siji...aku siji...kowe siji..."

Saking wedhine Kasdi mlayu marani omahe mbah Jolo, sing cedhak soko kuburan. Karo ngos-ngosan pucet ndeprok dengkule meh copot, banjur Kasdi crito memedhi sworo nang njero kuburan angker mau...

Mbah Jolo penasaran, ngajak Kasdi ngindhik neng ngarep Gerbang Kuburan, ora wani mlebu. Kasdi gemeter gocekan sarunge mbah Jolo teko mburi...
Teko njero kuburan tetep krungu sworo :
"Aku siji...kowe siji.....aku siji....kowe siji..."

"Mbah Jolo, nopo niku sworo malaikat itung-itungan nyowo menungso sing sampun dicabut, ajeng dilaporke dumateng Gusti sing kuwaos, nggih Mbah?", takon Kasdi bisik-bisik gemeter kewedhen....
"Mbuuhhh...aku dewe ora paham", jawabe Mbah Jolo karo megeng napas...

Ora suwe ono sworo maneh teko njero kuburan...
"Iki wes rampung kabeh, saiki kari loro neng ngarep Gerbang Kuburan kae, arep dijupuk sopo? Kowe opo aku?".

Mbah Jolo lan Kasdi :
"Waaaaahhhhh.....blaaaeennn iki....!!!". Njenggirat kaget saknaliko. Wong loro kuwi mlumpat kalen, mbradat mlayu keponthal-ponthal, tibo glangsaran, tangi maneh nganti sandale keri....sarunge mlorot...
"Mbaaaahhhh....entenono aku Mbaaahhh....ojo ditinggaaallll...".

Share This Post :
 
Copyright © 2015 Mr. Dihya. All Rights Reserved Blogger
Template Johny Wuss Responsive by Creating Website and CB Design